Naše služby

Realizace zahrad

Zabýváme se zakládáním zahrad všech velikostí a typů. Nabízíme jak realizaci jednotlivých částí zahrady (např.stavbou okrasných skalek, založení trávníku, pokládku travního koberce tak i výsadbu vzrostlých stromů. Velkou pozornost věnujeme zejména nárokům na budoucí údržbu, kterou po dokončení také nabízíme jako další z našich služeb.

 

ÚDRŽBA ZAHRAD

Údržba zahrad je jednou z našich hlavních činností. Před začátkem sezóny předkládáme zákazníkovi plán údržby včetně položkových cen. Během roku se pak řídíme schváleným harmonogramem, který může být po vzájemné dohodě průběžně upravován dle aktuálních požadavků nebo počasí.

 

Sečení

Jak často budeme sekat, to závisí jednak na ročním období a na počasí, ale také na typu trávníku. Pravidlo určující intervaly mezi sekáním zní: Při jednom sekání se nemá odstřihovat více než třetina, maximálně dvě pětiny narostlých nadzemních částí trav. Pokud standardní výška porostu má dosahovat 4 cm nad povrch půdy, sekáme trávník při výšce 5,5 až 6,5 cm. Jestliže se seká několikrát do roka až přerostlý porost, oslabuje se životaschopnost trav a barva trávníku se mění ze sytě zelené na zelenožlutou. Naopak pravidelné a časté sekání zabraňuje travám, aby vykvétaly, více odnožují a důsledkem toho trávník houstne.

 

Vertikutace

Vertikutace je mechanická pracovní operace, při které soustava vertikálně (kolmo k půdnímu povrchu) postavených ocelových nožů prořezává trávní drn do hloubky asi 0,5 cm. Vertikální řez má pro trávník tyto prospěšné účinky :

  • vyhrabává suchou odumřelou trávu
  • rozrušuje a odstraňuje zplstnatění a zamechování
  • kolmým přesekáním výběžků tráv podněcuje tvorbu nových výhonů a trávník se zmlazuje
  • narušuje a omezuje růst dvouděložných rostlin (trávníkových plevelů) zejména s listovými růžicemi přisedlými k povrchu půdy
  • lehce nakypřuje povrch půdy, která pak lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch, případně i přísev trávních semen

Vertikutace se provádí na jaře a v pozdním létě. Po prořezání je vhodné trávník pohnojit dusíkatým hnojivem a dosít holá místa trávní směsí. Trávník na tyto zásahy brzy zareaguje zhoustnutím a svěže zeleným zabarvením.

 

Hnojení

Sekáním trávníku a odstraňováním posekané trávní hmoty stále odebíráme z půdy prvky rostlinné výživy. Abychom zajistili zdravý růst a získali pružný, sytě zelený a odolný trávník, musíme odčerpané minerální prvky do půdy vracet. V průběhu vegetace potřebují trávy převážně dusík. Přihnojení dusíkatými hnojivy je třeba rozdělit minimálně natřikrát. Na podzim se používá hnojivo s větším obsahem draslíku a fosforu, čímž se podpoří kořenový systém a sníží se riziko vymrznutí a napadení houbovými chorobami.

 

Aerifikace

Aerifikace je mechanická operace, při níž se propichuje půda do hloubky asi 7 cm. Je vhodné ji provádět, neboť sléháním půdy, chůzí a častými přejezdy sekaček dochází ke zhutnění a snižuje se tak množství vzduchu v půdě. Provzdušňování umožňuje lepší pronikání vody a hnojiv ke kořenům, trávy mají možnost hlubšího zakořenění, zvyšuje se jejich odnožování a trávníky houstnou. Na aerifikaci by mělo navazovat potažení trávníkovým substrátem.

 

Chemické odplevelení

Je nejrychlejší a nejúčinnější způsob likvidace dvouděložných plevelů z trávního porostu. K tomu slouží selektivní herbicidy, což jsou chemické látky, které účinkují pouze na dvouděložné rostliny (trávníkový plevel) – jednoděložným trávám neškodí.
Jelikož se jedná o systémové herbicidy, pronikají i do kořenů, takže rostlinu zcela zničí. Výsledek se dostaví již za několik dnů.

Ošetření fungicidem

Většina chorob trávníku je způsobena houbami. Kombinací několika fungicidů lze zastavit šíření těchto houbových chorob a předejít rozšiřování na okolní zdravý trávník. Preventivním postřikem lze značně omezit možnost takového napadení.